Berit K. Nordahl

Velkommen til educand.dk – mit online CV.

På siden her kan du læse om mine uddannelser og erhvervserfaringer. Jeg vil gerne svare på eventuelle spørgsmål du må have til mig, så ring til mig på tlf. +45 26705085 eller send mig en mail.

Send mig en mail...

Cand. pæd. i pædagogisk-antropologi

Mine uddannelser

Mine erhvervserfaringer

g

Uddannelse

2007 – 2010
Cand.pæd. i pædagogisk-antropologi
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole

2002 – 2006
Læreruddannelse
Haslev seminarium

2000 – 2002
Højere Forberedelseseksamen
Nakskov Gymnasium

c

Diplom/Kurser

2014
Støttepædagoguddannelse – BUF Akademi, Københavns kommune

2012
Team- og netværksledelse, Professionshøjskolen Metropol

2012
Ledelse og globalisering, Professionshøjskolen Metropol

Underviser

2014-

Underviser
SOPU, København

 • Undervisning af unge og voksne
 • Vejledning
 • Uddannelsesplanlægning og differentierede læringsplaner
 • Interkulturelt fokus
 • Fastholdelse og dokumentation
 • Udviklingsopgaver inden for erhvervsuddannelsesområdet

Støttepædagog

2013-2014

Støttepædagog
PPR Børne- og Ungdomsforvaltningen, Indre By/Østerbro

 • Vejledning og supervision
 • Observation af institutionernes hverdag og relationer
 • Forandringsagent ift. institutionskulturer/miljøer
 • Bredt tværfagligt samarbejde
 • Administrative arbejdsopgaver
 • Pædagogisk formidling

Pædagog

2012-2013

Pædagog
Kirkebjerg Fritidshjem, Vanløse

 • Tovholder og primærpædagog på 3. klasseskoncept
 • Administrative udviklingsopgaver, dokumentation og evaluering
 • Medinddragelse i implementering af pædagogiske tiltag som pejlemærker og styrket samarbejde.
 • Praktikkoordinator og praktikvejleder
 • Observation af børnenes samspil og trivsel

Antropolog

2011-2012

Antropolog
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, København

 • Udarbejdelse af udviklingsprojekter på SOSU-området og aktivitetsområdet
 • Organisatorisk planlægning
 • Systematisk databehandling
 • Administrativ kontordrift, fondsøgning
 • Tværfagligt arbejde
 • Formidling af og vejledning om projektudviklingsstrategier

Vil du vide mere?

Send mig en mail...